INDEKLIMAMÆRKET

Indeklimamærket hos Svane Køkkenet

SVANE KØKKENETS PRODUKTER ER INDEKLIMAMÆRKEDE

I dag bruges langt størstedelen af vores tid inden døre, og et godt og sundt indeklima er derfor vigtigere end nogensinde før. Det ved vi hos Svane Køkkenet, og derfor har vi valgt at lade alle vores produkter certificere efter Dansk Indeklimamærkning.

Det er din garanti for, at de materialer, som vi anvender i vores køkkener, har gennemgået omfattende tests for afgasning og luftafgivelse. Testene er foretaget i eksternt laboratorium af Dansk Teknologisk Institut.

Ved at vælge Indeklimamærket inventar sikrer du dig, at produkterne bidrager til det gode og sunde indeklima. Indeklimamærkede materialer er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor en god indendørs luftkvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed.

HVAD ER INDEKLIMAMÆRKET?

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for påvirkningen af luftkvaliteten i indeklimaet.

Indeklimamærket er ikke et miljømærke, men et mærke, som stiller krav til materialer i deres brugsfase, og som fokuserer på, hvilke stoffer der bliver frigivet inden døre.

Se mere: Indeklimamaerket.dk